Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Radioterapia chorób nowotworowych – nowoczesne techniki w medycynie


Data 11.04.2019

Godzina 12:00 - 13:00

Miejsce imprezy Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 11

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
prezentacja

Organizator Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Prowadzący imprezę dr n. med. Michał Spych - Ordynator Zakładu Radioterapii i Oddziału Radioterapii Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED

Adresaci imprezy Wszyscy zainteresowani

Opis imprezy

Radioterapia jest miejscową metodą leczenia chorób nowotworowych wykorzystującą energie promieniowania jonizującego. Na skutek oddziaływania promieniowania jonizującego dochodzi do uszkodzenia komórek nowotworowych i w następstwie do ich śmierci. W prezentacji przedstawiono zasady planowania radioterapii oraz proces prowadzenia terapii wykorzystujący nowoczesną technologię przyspieszaczy liniowych.Fot. źródło: https://nu-med.pl/