Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Kobieta na rezydencjach. Świat widziany oczami Ambasadorowej


Data 09.04.2019

Godzina 10:00 - 11:00

Miejsce imprezy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Adres ul. Narutowicza 59a

Numer sali aula im. W.Michowicza

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
prezentacja
pokaz fotografii

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Prowadzący imprezę Monika Herbst Chodorowicz, Zbigniew Bednarek

Adresaci imprezy Wszyscy zainteresowani
Liceum

Opis imprezy

Wykład Pani Ambasadorowej RP Moniki Herbst Chodorowicz pt. „Kobieta na rezydencjach. Świat widziany oczami Ambasadorowej”

Wykład połączony z pokazem fotografii i dyskusją na temat życia i działalności Ambasadorowej RP w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Izraelu.