Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Stresuj się na zdrowie! – Co to jest stres i jak sobie z nim radzić? (2)


Data rozpoczęcia 10.05.2022

Godzina 10:15 - 11:45

Miejsce imprezy Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Adres Łódź, ul. Pomorska 46/48

Numer sali 105

Rodzaj imprezy warsztaty

Organizator Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu / Studenckie Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Prowadzący imprezę studenci: Maja Guzielak, Jagoda Jedyńska, Julia Kaczmarek, Grzegorz Paprocki

Adresaci imprezy Młodzież
Studenci
Nauczyciele
Liceum
Technikum
Szkoła branżowa

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail biuro@ltn.lodz.pl

Numer telefonu 42/6655460

Opis imprezy

Mini-wykład połączony z formą warsztatową dotyczący stresu. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnym stylom radzenia sobie w sytuacjach stresujących i zrozumieć wpływ stresu na ich funkcjonowanie. Omówione zostaną również zagadnienia związane z biologicznymi podstawami stresu oraz specyficznym stresem egzaminacyjnym, z którym często mogą zmagać się uczniowie oraz studenci.

Osoby niepełnoletnie, wyrażające chęć wzięcia udziału w badaniu stylów radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem kwestionariusza psychologicznego, uprzejmie proszone są o posiadanie stosownej zgody rodzica/opiekuna prawnego – wzór do skopiowania i wydrukowania znajduje się pod linkiem: https://tiny.pl/9st5j