Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Jak wytropić sprawcę? – Elementy profilowania kryminalistycznego (2)


Data rozpoczęcia 10.05.2022

Godzina 10:00 - 11:30

Miejsce imprezy Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Adres Łódź, ul. Pomorska 46/48

Numer sali 114

Rodzaj imprezy warsztaty

Organizator Uniwersytet Łódzki- Wydział Nauk o Wychowaniu - Studenckie Koło Naukowe Psychologii Społecznej

Prowadzący imprezę studenci: Mgr Aleksandra Banach, Veronika Bezdietna, Aleksandra Jagielska, Grzegorz Paprocki

Adresaci imprezy Młodzież
Studenci
Liceum
Technikum
Szkoła branżowa

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail biuro@ltn.lodz.pl

Numer telefonu 42/6655460

Opis imprezy

Propozycja mini-wykładu zawierającego omówienie podstawowych zagadnień związanych z psychokryminalistyką.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniu z profilowania, mającym na celu uświadomienie trudności związanych tworzeniem profilu sprawcy i jego funkcjonowaniem w społeczeństwie.