Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Tam, gdzie woda walczy z lądem, czyli wybrzeża morskie świata


Data rozpoczęcia 21.03.2023

Godzina 11:30 - 12:30

Miejsce imprezy Sala teatralno-widowiskowa, Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy

Adres Bełchatów, pl. Narutowicza 3

Rodzaj imprezy wykład
lekcja festiwalowa

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych oraz Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie

Prowadzący imprezę dr hab. Piotr Czubla prof. UŁ

Adresaci imprezy Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl

Numer telefonu 446351910

Opis imprezy

Wybrzeża to jedne z najbardziej dynamicznych środowisk. Nie dość, że cechują się olbrzymim zróżnicowaniem, to nieustannie podlegają zmianom. W jednych miejscach są niszczone, gdzie indziej nadbudowywane. Erozja wybrzeży stanowi poważny problem gospodarczy – zwłaszcza w kontekście rosnącego – wraz z nasilającym się efektem cieplarnianym – poziomu morza i koncentracji ludności na obszarach przybrzeżnych. Ochrona wybrzeży jest kosztowna i nie zawsze skuteczna. Jednocześnie wybrzeża należą do najatrakcyjniejszych krajobrazowo obszarów Ziemi, odwiedzanych przez miliony turystów.

Podczas wykładu przedstawione zostaną różnorodne typy wybrzeży ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Omówione zostaną procesy morfodynamiczne zachodzące w strefie brzegowej mórz oraz czynniki wpływające na ich przebieg. Zaprezentowane zostaną zmiany przebiegu linii brzegowej i przedyskutowane metody ochrony wybrzeży niskich i wysokich.


fot. Piotr Czubla