Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Konflikt w Ukrainie – uwarunkowania geograficzne, historyczne, geopolityczne


Data rozpoczęcia 21.03.2023

Godzina 12:45 - 13:45

Miejsce imprezy Sala teatralno-widowiskowa, Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy

Adres Bełchatów, pl. Narutowicza 3

Rodzaj imprezy wykład
lekcja festiwalowa

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych oraz Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie

Prowadzący imprezę dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ

Adresaci imprezy Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail karolina.oleksiewicz-hoffer@mckbelchatow.pl

Numer telefonu 446351910

Opis imprezy

Agresja Rosji na Ukrainę, najpierw w formie wojny hybrydowej w roku 2014, a następnie jako pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego od lutego 2022 r., stała się wielkim wyzwaniem (militarnym, politycznym, gospodarczym) nie tylko dla samej Ukrainy, ale także dla całej Europy, wyzwaniem które określi przyszłość Europy.

Rosja, „tłumacząc” agresję, odwołuje się do różnego rodzaju uwarunkowań geograficznych, a zwłaszcza historycznych i etnicznych, de facto negując nie tylko odrębność państwową Ukrainy, ale także odrębność i tożsamość narodu ukraińskiego.

W rzeczywistości jest to w krótkiej perspektywie próba dalszej dezintegracji terytorialnej oraz wymuszenie podległości politycznej Ukrainy, natomiast w dalszej perspektywie, próba realizacji rosyjskich antyeuropejskich idei imperialnych i geopolitycznych, silnie zakorzenionych w polityce i społeczeństwie rosyjskim.

fot. Piotr Czubla