Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Co nowego u kryptogamów?


Data rozpoczęcia 21.03.2023 - 24.04.2023

Godzina 08:00 - 20:00

Miejsce imprezy Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Adres Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Budynek A

Numer sali Hol przy wejściu do Budynku A

Rodzaj imprezy wystawa

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony środowiska/Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska - Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Katedra Algologii i Mykologii; Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Sekcja Taksonomii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego; Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Prowadzący imprezę dr Grzegorz J. Wolski; dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ; dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska; dr hab. Izabela Kałucka; dr Paulina Nowicka-Krawczyk; dr Rafał Olszyński

Adresaci imprezy Studenci
Seniorzy
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe

Opis imprezy

Wystawa Co nowego u kryptogamów? podzielona jest tematycznie i ukazuje, jak różnymi metodami jesteśmy w stanie opisać nowe dla nauki gatunki.

Na posterach zaprezentowane zostaną nowe taksony glonów, grzybów oraz mchów opisane przez łódzkich badaczy. Natomiast w gablotach pokazane będą okazy i materiały wykorzystywane w pracy naukowej.

W dniu 21.04.2023 od godz. 12.00 będzie możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikiem.