Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

III Konkurs Poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego


Data rozpoczęcia 01.03.2023 - 03.04.2023

Godzina 10:00 - 20:00

Miejsce imprezy Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku

Adres Leszczynek 49a, 99-300 Kutno

Rodzaj imprezy konkurs

Organizator Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego

Prowadzący imprezę Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)
12-17 lat; wiek 18+

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail sekretariat@ckgk.pl

Opis imprezy

Utwory poetyckie zgłoszone do konkursu powinny być inspirowane twórczością Józefa Bohdana Zalewskiego.

Głównymi celami konkursu są: przywracanie pamięci o Józefie Bohdanie Zaleskim – wybitnym poecie epoki romantyzmu, związanym z zespołem dworsko-parkowym w Leszczynku, zachęcenie do aktywności twórczej oraz popularyzowanie twórczości literackiej.

Tematem tegorocznej edycji jest WOLNOŚĆ.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 3 kwietnia 2023 r. dokonać zgłoszenia elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ckgk.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99 300 Kutno z dopiskiem "Konkurs".

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

-12-17

- 18+.

Dla laureatów Konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Rozstrzygnięcie oraz uroczystość wręczenia nagród nastąpią w kwietniu 2022 r.

Więcej informacji na stronach internetowych: https://biblioleszczynek.pl i https://www.ckgk.pl

Regulamin Konkursu: Regulamin III_Konkursu_Poetyckiego

Karta zgłoszenia I kategoria wiekowa:Zgłoszenie_I_Kategoria.pdf

Karta zgłoszenia II kategoria wiekowa: Zgłoszenie_II_Kategoria.pdf