Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi


Data rozpoczęcia 20.04.2023

Godzina 12:00 - 13:00

Miejsce imprezy Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Adres ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Filozoficzno-Historyczny – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Prowadzący imprezę dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

Adresaci imprezy Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Opis imprezy

Proponowany wykład będzie etnograficzną opowieścią o życiu dzieci z łódzkich rodzin robotniczych w okresie międzywojennym.

Poruszone zostaną takie tematy jak: dom rodzinny, wychowanie, edukacja, zabawy i zabawki, obrzędowość rodzinna i doroczna.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wspomnienia, relacje oraz fotografie zebrane w latach 70. i 80. XX w. od mieszkańców Łodzi. Materiały te przechowywane są w Etnograficznym Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Spotkanie poprowadzi Anna Deredas – etnografka, archiwistka, współautorka książki „Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna”.


Maksymalna liczba uczestników: 30