Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Paradoksy i sofizmaty matematyczne


Data rozpoczęcia 20.04.2023

Godzina 09:50 - 10:10

Miejsce imprezy Alchemium Politechniki Łódzkiej

Adres ul. Żeromskiego 114

Numer sali 2

Rodzaj imprezy wykład

Organizator Politechnika Łódzka - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Prowadzący imprezę dr inż. Izabela Jóźwik

Adresaci imprezy Studenci
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe

Opis imprezy

Przeprowadzając rozumowanie matematyczne można dojść czasem do zaskakujących, sprzecznych z intuicją wniosków.

Jeżeli rozumowanie to było poprawne, mamy do czynienia z paradoksem, jeżeli zaś zawierało błąd z sofizmatem matematycznym.

W czasie wykładu poznamy wybrane paradoksy dotyczące różnych zagadnień matematyki: nieskończoności, rachunku prawdopodobieństwa czy statystyki matematycznej.

Przekonamy się o tym, że zrozumienie istoty poszczególnych paradoksów zmienia często nasze intuicyjne podejście do zagadnień, których one dotyczą.