Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

XV Weekend z Technologią Informacyjną "W stronę kompetencji przyszłości"


Data rozpoczęcia 13.04.2023 - 15.04.2023

Godzina 16:00 - 19:00

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
warsztaty

Organizator Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Prowadzący imprezę koordynacja: Anna Koludo, Lidia Aparta

Adresaci imprezy Studenci
Seniorzy
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Szkoła podstawowa (klasy I-III)
Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Przedszkole
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)
Pracownicy naukowi uczelni, przedstawiciele firm i wydawnictw

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

formularz (www) https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tDISDcA7nkOWIxZ-dMY3F3VWMDREqHlGoMzlnHbPsLRUNFJVRE4yS0ZBTUJDV0dPVFk1OE1YQzk4Ui4u

Wydarzenie on-line

Opis imprezy

XV Weekend z Technologią Informacyjną W stronę kompetencji przyszłościto 48 warsztatów, podczas których zostaną ukazane różne aspekty wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce. Rozpocznie się 13 kwietnia o godz. 16.00 sesją plenarną, która będzie nadawana ze Studia ŁCDNiKP. 14 kwietnia warsztaty zostaną zorganizowane w przestrzeni wirtualnej usługi Teams, natomiast 15 kwietnia odbędą się sesje i warsztaty organizowane w formie stacjonarnej.

Wśród prowadzących spotkania edukacyjne są konsultanci i doradcy metodyczni ds. kształcenia ogólnego i zawodowego, którzy podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami z wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów, m.in. języka polskiego, historii, matematyki itp. Warto również skorzystać z doświadczenia innowacyjnych nauczycieli prowadzących swoje warsztaty podczas Weekendu.

Partnerem strategicznym całego przedsięwzięcia jest firma Microsoft. W jej imieniu Artur Rudnicki przeprowadzi warsztaty na temat “Nieznane możliwości aplikacji klasycznych Microsoft 365”. O wykorzystaniu technologii informacyjnej w edukacji będziemy mogli podyskutować podczas warsztatów firmy AGRAF, która jest partnerem technologicznym Weekendu. Warto zwrócić uwagę na tematykę związaną z projektowaniem i drukiem modeli 3D dla potrzeb edukacji. Tematyka wielu warsztatów będzie korespondowała z realizowanym w szkołach projektem „Laboratoria przyszłości”. Ponadto, podczas warsztatów będzie można zapoznać się z możliwościami aplikacji w procesie tworzenia quizów, prezentacji, filmów i animacji. Bogatą ofertę zastosowania technologii informacyjnej w dydaktyce zaprezentują podczas warsztatów partnerzy przedsięwzięcia: Cortland, Corinth, Liga Niezwykłych Umysłów, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie “Cyfrowy Dialog”. 

Link do spotkania zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom.

Zajęcia stacjonarne 15.04.23 odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29.