Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Logika rozmyta czyli jak komputer może "powiedzieć": chyba?


Data rozpoczęcia 18.04.2024

Godzina 09:00 - 10:00

Miejsce imprezy Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Adres ul. Banacha 22, 90-238 Łódź

Numer sali aula

Rodzaj imprezy wykład

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki

Prowadzący imprezę dr Piotr Fulmański

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail krzysztof.kaniowski@wmii.uni.lodz.pl

Opis imprezy

Współczesny, klasyczny komputer, działa w oparciu o zasady logiki dwuwartościowej, w której możliwe są tylko dwie wartości logiczne: prawda albo fałsz, co odpowiada wartościom binarnym 1 albo 0 i na poziomie elektronicznym związane jest z występowaniem lub nie określonego napięcia.

Naturalne jest więc operowanie wartościami "tak" i "nie" i konkretnymi wartościami liczbowymi jak 7, -1.5 itd.

A co z pojęciami takimi jak "może", "miej więcej", "około"?

Na wykładzie przybliżymy jedno z narzędzi pozwalających na operowanie wartościami nieprecyzyjnymi jakim są zbiory i liczby rozmyte.