Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Znaczenie „czwartego wymiaru” w geografii transportu


Data rozpoczęcia 12.03.2024

Godzina 10:15 - 11:15

Miejsce imprezy MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie

Adres Pl. Narutowicza 3, 97-400 Bełchatów

Rodzaj imprezy prezentacja multimedialna

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych; MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie

Prowadzący imprezę dr Michał Kowalski

Adresaci imprezy Seniorzy
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Brak wolnych miejsc

E-mail aleksandra.krzak@mckbelchatow.pl

Numer telefonu 44 635 19 19

Opis imprezy

Przyglądając się mapie świata, Polski i miast, na ogół widzimy trzy wymiary – długość i szerokość geograficzną oraz rzeźbę (wysokość i głębokość).

Gdzie w tym wszystkim sytuuje się wymiar czasu?

Na wykładzie poruszone zostaną problemy geografii transportu ze szczególnym uwzględnieniem roli czasu w transporcie. Jest to wymiar niesłychanie ważny w naszej codziennej działalności.

Uczymy się, pracujemy, wypoczywamy, robimy zakupy i wykonujemy wiele innych czynności w miejscach przeznaczonych do podejmowania określonych aktywności. Wymaga to od nas przemieszczeń, które generują ponoszenie określonych kosztów. Jednym z nich jest czas.

Jak prognozować czas podróży i przewozu? Jak czynnik czasu wpływa na strukturę przestrzenną transportu? Jak czas wpłynął na rozwój środków transportu?

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną informacje ogólne oraz wyniki badań geografów transportu prowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.