Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Oblicza rezonansu


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 09:00 - 10:30

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Mechaniki Konstrukcji

Adres Al. Politechniki 6

Numer sali 33

Rodzaj imprezy eksperymenty
lekcja festiwalowa
doświadczenia

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę dr hab. inż. Łukasz Domagalski

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe
młodzież

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail lukasz.domagalski@p.lodz.pl

Opis imprezy

Pokaz obejmować będzie zagadnienia drgań w życiu codziennym i technice.

Po krótkim wstępie popularno-naukowym zostaną przedstawione doświadczenia dotyczące drgań i rezonansu, w tym tzw. figury Chladniego, a także pomiary drgań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.