Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Skanuj, Modeluj, Drukuj


Data rozpoczęcia 17.04.2024

Godzina 14:00 - 15:30

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

Adres Al. Politechniki 6

Numer sali 407

Rodzaj imprezy warsztaty
lekcja festiwalowa

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. uczelni, Członkowie SKN Creative Architecture Design

Adresaci imprezy Studenci

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail skn_cad@outlook.com

Opis imprezy

Lekcja festiwalowa pod tytułem „Skanuj, Modeluj, Drukuj” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe „SKN CAD” dotyczyć będzie modelowania 3D, druku 3D oraz fotogrametrii, czyli odtwarzania rzeczywistych kształtów i przenoszenia ich do świata cyfrowego.

Uczestnik lekcji będzie miał okazję zapoznać się z procesem tworzenia modeli 3D za pomocą programu Kiri Engine oraz zeskanować przy pomocy telefonu wybrany obiekt, a następnie zobaczyć jak przebiega proces drukowania 3D.