Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Rezyliencja przestrzeni publicznych małych miast. Studium projektowe


Data rozpoczęcia 18.04.2024 - 19.04.2024

Godzina 10:00 - 16:00

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

Adres Al. Politechniki 6

Numer sali 7 piętro, korytarz

Rodzaj imprezy wystawa

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska, dr inż. arch. Krystyna Strumiłło

Adresaci imprezy Studenci
Wszyscy zainteresowani
młodzież

Opis imprezy

Wystawa prezentuje prace studentów wykonane w trakcie zajęć z przedmiotu Projekt przestrzeni publicznych na kierunku Architektura i Planowanie Przestrzenne.

Pokazuje ona oryginalne rozwiązanie przestrzeni i jednocześnie aktywizację obszarów.

Koncepcje prezentują możliwości zagospodarowania i wykorzystania obszarów w zgodzie ze współczesnymi kierunkami rozwoju urbanistyki.