Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Betonówka – Dzień Studenta WBAIŚ


Data rozpoczęcia 17.04.2024

Godzina 11:00 - 14:00

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres Al. Politechniki 6

Numer sali 260

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
pokaz
konkurs
gra
Dzień otwarty

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę Julia Szlaska

Adresaci imprezy Studenci

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Numer telefonu 666 365 542

Opis imprezy

Wydarzenie kierowane do Studentów Wydziału BAIŚ organizowane przez WRS WBAIŚ, w którego skład wchodzą konkursy organizowane przez Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale, panel firmowy umożliwiający Studentom zapoznanie sią z ofertą pracy w danej branży oraz wykłady i warsztaty prowadzone przez firmy partnerskie tego wydarzenia.