Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Chromosomy – obserwacje mikroskopowe


Data rozpoczęcia 17.04.2024

Godzina 13:30 - 15:15

Miejsce imprezy Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Adres ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Numer sali A-338

Rodzaj imprezy warsztaty

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - Instytut Biologii Eksperymentalnej - Katedra Biotechnologii Molekularnej i Genetyki

Prowadzący imprezę dr Beata Marciniak

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail beata.marciniak@biol.uni.lodz.pl

Opis imprezy

Chromosomy to skondensowane struktury DNA, odgrywające kluczową rolę w dziedziczeniu informacji genetycznej. Wyodrębniają się w komórce w trakcie procesu mitozy i mejozy, dając początek nowym komórkom. Organizmy eukariotyczne posiadają dwie kopie każdego chromosomu – jeden pochodzi od matki, a drugi od ojca, co zapewnia im posiadanie unikalnej kombinacji genów.

Na naszych warsztatach, podczas obserwacji mikroskopowych, uczestnicy będą mogli porównać strukturę i liczbę chromosomów różnych gatunków. Wykonają także preparaty mikroskopowe merystemów korzeniowych bobiku (Vicia faba ssp. minor), w których zobaczyć będą mogli jądra komórkowe we wszystkich stadiach mitozy. Co więcej, samodzielnie wykonany preparat będzie można zabrać na pamiątkę!