Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Projekt GUST

FESTYN NAUKI


Data rozpoczęcia 20.04.2024

Godzina 10:00 - 18:00

Miejsce imprezy Manufaktura, galeria handlowa

Adres ul. Karskiego 5

Rodzaj imprezy pokaz

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Mechaniczny - Studenckie Koło Naukowe GUST

Prowadzący imprezę Studenckie Koło Naukowe GUST

Adresaci imprezy Studenci
Seniorzy
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Szkoła podstawowa (klasy I-III)
Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Przedszkole
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Opis imprezy

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Projekt realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) znajdującego się przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Mechanicznego, WEEiA, WZiIP, WFTiMS oraz International Faculty of Engineering. Połączyła ich idea pracy nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej, jak również chęć rozwoju własnych umiejętności inżynierskich i zdobycia praktycznego doświadczenia. Działalność studentów w projekcie obejmuje badania i projektowanie turbin wiatrowych dla obszarów miejskich i podmiejskich. W kontekście wysokiego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, korzyści płynące z eksploatacji energii wiatrowej (zarówno w rozwiązaniach współpracujących z siecią jak i off-grid) stanowią o jej potencjale rozwoju. Ambicją studentów zespołu GUST jest zaproponowanie rozwiązań technicznych pozwalających na pełniejsze wykorzystanie tego źródła energii, jak również szeroko pojęta popularyzacja wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej.

Projekt ma za zadanie promować pozyskiwanie energii odnawialnej z wiatru na potrzeby indywidualnych użytkowników (prosumentów). W tym celu został zaprojektowany i skonstruowany prototyp przydomowej turbiny wiatrowej. Ma on za zadanie pokryć przynajmniej częściowo codzienne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną, jak również przyczynić się do redukcji kosztów i zwiększenia oszczędności. Użycie małej, przydomowej turbiny wiatrowej zaprojektowanej i skonstruowanej przez zespół GUST zredukuje wciąż rosnące koszty związane z zakupem energii elektrycznej od dostawców. Ponadto przyczyni się do ograniczenia zużycia prądu z centralnej sieci, co pośrednio wpłynie na ograniczenie spalania nie ekologicznych paliw kopalnych w elektrowniach. Dzięki zastosowaniu przydomowych turbin wiatrowych, indywidualni konsumenci będą mniej zależni od centralnej sieci poprzez produkcję energii z wiatru na własny użytek. Myśląc długofalowo, dzięki popularyzacji zastosowania przydomowych turbin wiatrowych na szeroką skalę, uda się ostatecznie odejść od zużycia paliw czy węgla, mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zespół szczególną wagę przykłada do projektowania turbiny w zrównoważony sposób - tak aby była ona jak najbardziej opłacalna oraz łatwa w obsłudze dla potencjalnych użytkowników. W tym celu konstrukcja posiada maksymalnie prostą i modularną budowę. Ponadto wzięto pod uwagę wykorzystanie nowoczesnych technik wytwarzania, takich jak np. druk 3D. Zespół GUST jest w stanie drukować samemu nawet duże elementy przydomowej turbiny wiatrowej na drukarce 3D – M300 dzięki wsparciu firmy Zortax.

Praca nad projektem pozwala rozwijać umiejętności, zgłębiać wiedzę, a także nabywać doświadczenia w sekcjach: aerodynamiki, mechaniki, automatyki i elektroenergetyki oraz PR i administracji.   Projekt GUST od 5 lat bierze udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii rywalizując z zespołami z całego świata. Celem konkursu jest przygotowanie przez zespół studentów projektu małej turbiny wiatrowej spełniającej szereg wymagań postawionych przez organizatorów. W latach 2016-2018 zespół trzykrotnie zajął pierwsze miejsce we wcześniej wspomnianym konkursie, a w roku 2019 otrzymał III miejsce. W 2020 roku z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w ramach konkursu odbyło się sympozjum online, w którym zespół GUST wziął udział i zaprezentował modernizację swojego modelu przydomowej turbiny wiatrowej.

Dzięki prowadzonym badaniom w ramach budowy małej turbiny wiatrowej, członkowie zespołu na ich podstawie od wielu lat piszą wiele artykułów naukowych, które następnie są prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych na całym świecie.    Innowacyjny pomysł studentów jest również prezentowany na wielu międzynarodowych tarach na całym świecie.

Praca w projekcie wiąże się nie tylko z zagadnieniami inżynierskimi, ale również z szerzeniem świadomości na temat energii wiatrowej. Od początku swojej dzielności GUST zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej energetyki wiatrowej na konferencjach naukowych, różnych wydarzeniach oraz organizując warsztaty dla młodszych pokoleń.