Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

POLIMER w życiu codziennym

FESTYN NAUKI


Data rozpoczęcia 20.04.2024

Godzina 10:00 - 18:00

Miejsce imprezy Manufaktura, galeria handlowa

Adres ul. Karskiego 5

Rodzaj imprezy pokaz
doświadczenia

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny - Studenckie Koło Naukowe "Polimer"

Prowadzący imprezę Zuzanna Matyśniak

Adresaci imprezy Studenci
Seniorzy
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Szkoła podstawowa (klasy I-III)
Szkoła podstawowa (klasy IV-VI)
Przedszkole
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Opis imprezy

W ramach Pikniku SKN „Polimer” planują wykonać doświadczenie „błękitna burza”, pokazać spalanie wełny stalowej za pomocą baterii, zademonstrować pianki poliuretanowe oraz reakcje ze skrobią i jodyną, a także reakcje kompleksowe z chlorkiem kobaltu.