Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Jaką pozycję zajmujemy w sieci? - analiza sieciowa a ekonomia


Data rozpoczęcia 18.04.2024

Godzina 09:30 - 10:15

Miejsce imprezy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adres Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 37/39

Rodzaj imprezy warsztaty

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Prowadzący imprezę dr Dominika Brózda-Wilamek

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Brak wolnych miejsc

E-mail dorota.cierniak@uni.lodz.pl

Numer telefonu 42 635 48 18; 603 632 295

Opis imprezy

Analiza sieciowa jest nowoczesnym, interdyscyplinarnym narzędziem badawczym. Pozwala badać wieloelementowe struktury relacji pomiędzy różnego rodzaju podmiotami, którymi mogą być zarówno grupy społeczne, przedsiębiorstwa, jak i państwa. Zajęcia będą miały formę analizy studium przypadku (case study). Głównym celem warsztatów będzie praktyczne pokazanie sposobu pomiaru i identyfikacji pozycji zajmowanej przez podmioty w sieci. Zagadnienie to zostanie zaprezentowane na przykładzie wybranych sieci ekonomicznych.

Maksymalna liczba uczestników: 30


Równolegle z Festiwalem Nauki, w godz. 9.30-15.00, odbywać się będą Drzwi Otwarte na EkSocu, na które zapraszamy szczególnie uczennice i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.