Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Czy moje pieniądze są bezpieczne w sieci?


Data rozpoczęcia 18.04.2024

Godzina 10:30 - 11:30

Miejsce imprezy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Adres Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 37/39

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Prowadzący imprezę dr Marlena Grzelczak

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Brak wolnych miejsc

E-mail dorota.cierniak@uni.lodz.pl

Numer telefonu 42 635 48 18; 603 632 295

Opis imprezy

Celem zajęć jest rozwinięcie u uczniów kompetencji cyfrowych niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w sieci, wykształcenie sposobów postępowania w sytuacji wykonania przelewu z podaniem nieprawidłowego numeru rachunku oraz wskazanie instytucji pomagających ofiarom wybranych przestępstw o charakterze finansowym w sieci, z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT). Uczeń po zajęciach będzie potrafił wskazać metody kradzieży on-line oraz wskazać skuteczne sposoby ochrony przed nimi.

Zajęcia będą miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- W jaki sposób najczęściej można być okradzionym w sieci?
- Na co należy uważać przy zakupach internetowych?
- Jakie środki ostrożności należy podjąć wykonując przelew internetowy?
- Jakie prawa ma osoba robiąca zakupy i przelewy w Internecie?
- Co należy zrobić jeśli wpisało się błędny numer konta internetowego i wykonało przelew?

Maksymalna liczba uczestników: 30

Równolegle z Festiwalem Nauki, w godz. 9.30-15.00 odbywać się będą Drzwi Otwarte na EkSocu, na które zapraszamy szczególnie uczennice i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.