Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Odnajdź się w terenie - mapa zasadnicza


Data rozpoczęcia 17.04.2024

Godzina 11:30 - 13:00

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

Adres Al. Politechniki 6

Numer sali I piętro

Rodzaj imprezy gra
prezentacja

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę mgr inż. Anna Białecka, mgr inż. Anna Arkuszewska-Gomulak

Adresaci imprezy Studenci
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail anna.arkuszewska-gomulak@p.lodz.pl

Opis imprezy

Po krótkiej prezentacji uczestnicy zagrają w grę terenową związaną z mapą zasadniczą na terenie kampusu B PŁ.

Maksymalna liczba uczestników: 20