Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Państwo wpisane w depozyt judaizmu. Terytorialne formowanie się i przemiany struktury narodowościowo-religijnej Izraela


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 12:15 - 13:00

Miejsce imprezy Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych

Adres Łódź, ul. Kopcińskiego 31

Numer sali Aula im. Prof. S. Liszewskiego

Rodzaj imprezy wykład

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk Geograficznych

Prowadzący imprezę dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ

Adresaci imprezy Studenci
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Brak wolnych miejsc

E-mail festiwal.nauki@geo.uni.lodz.pl

Opis imprezy

Izrael jest jednym z tych państw, których położenie ma „wartość polityczną”.

Obszar przez niego zajmowany predestynowany jest do odgrywania roli pomostu między kontynentami i kulturami. Znaczenie, jakie mu się przypisuje, wiąże się jednak przede wszystkim z genezą, historią narodu (i państwa) żydowskiego oraz jego religią.

W jej depozyt Ziemia Izraela została wpisana trwale i jako centralne miejsce. Obszar, leżący na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, zwiększył swoją „wartość geopolityczną” wraz z pojawieniem się ludności arabsko-muzułmańskiej.

Jej osiedlenie się – pod nieobecność Żydów – stanowiło zwrot kulturowy w historii regionu. Skupieniem i niepodzielną, trwającą ponad 1300 lat, dominacją Arabów w regionie zachwiała imigracja Żydów, mająca silną, teoretyczno-polityczną podbudowę w syjonizmie.

W wyniku napływu osadników żydowskich nastąpiła, po raz kolejny w historii, zasadnicza zmiana struktury przestrzenno-religijnej i etnicznej tego obszaru.

Sukcesowi utworzenia po drugiej wojnie światowej siedziby narodowej dla Żydów towarzyszyła klęska w niepowołaniu takowej przez palestyńskich Arabów, stając się zarzewiem zbrojnych konfliktów między tymi narodami, których reperkusje przybrały charakter globalny.