Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Festiwalowy challenge sprawności psychomotorycznej

FESTYN NAUKI


Data rozpoczęcia 20.04.2024

Godzina 10:00 - 18:00

Miejsce imprezy Manufaktura

Adres ul. Karskiego 5

Rodzaj imprezy konkurs
test sprawnościowy

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

Prowadzący imprezę dr Piotr Kędzia, mgr Bartłomiej Lassek, mgr Joanna Jastrzębska oraz studenci.

Adresaci imprezy Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VI-VIII)
Dorośli

Opis imprezy

Na ranku Manufaktury zostaną przeprowadzone próby sprawnościowe sprawdzające czas reakcji ruchu, siłę funkcjonalną, równowagę dynamiczną i statyczną, różnicowanie kinestetyczne i in.