Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Twórczość artystyczna vs twórczość naukowa –podobieństwa, różnice, wyzwania


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 12:00 - 13:30

Miejsce imprezy Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Adres Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B (parter)

Numer sali Biblioteka WNoW

Rodzaj imprezy dyskusja
panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Katedra Badań Edukacyjnych

Prowadzący imprezę mgr Agnieszka Janiszewska

Adresaci imprezy Studenci
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Numer telefonu 426655460

Opis imprezy

Dyskusja 3 panelistów (prof. K. Szmidt, prof. K. Konecki, dr A. Ciarkowska) prowadzona przez moderatora (mgr A. Janiszewska).

Poruszane zagadnienia, m.in.: podstawowe pojęcia związane z twórczością (artysta vs. twórca, twórczość, kreatywność, sztuka), zróżnicowane uwarunkowania procesu twórczego, sposoby doświadczania procesu twórczego w aktywności o charakterze naukowej vs artystycznej, stan flow, indywidualne doświadczenia twórcze panelistów.

Po dyskusji panelowej przewidziane są pytania i dyskusja z publicznością.