Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Czy(m) jest wychowanie bezstresowe?


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 16:30 - 18:00

Rodzaj imprezy wykład

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Katedra Teorii Wychowania

Prowadzący imprezę prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi

Adresaci imprezy Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
Rodzice

Wydarzenie on-line

Opis imprezy

Świat edukacji i wychowania wciąż jest konstruowany antagonistycznie, będąc nieustanną walką o władzę, o dominację jednego dyskursu nad drugim, gdzie trwa nieustanna dyskursywna walka różnych naukowych "wersji" rzeczywistości wychowawczej o ich uprawomocnienie.

Wychowanie bezstresowe jest wykorzystywane w debatach społeczno-politycznych do prowadzenia wojny ideologicznej, politycznej czy dyskursywnej, także z udziałem naukowców i publicystów, by za pośrednictwem mitu kwestionować założenia i modele wychowania humanistycznego.

Spotkanie online: link do wydarzenia https://us06web.zoom.us/j/84682354668?pwd=4rCr0YoF1brWZRhoZQudSu8pCglem0.1

Zgłoszenia: biuro@ltn.lodz.pl; tel. 661 626 200