Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Strategie oparte na dowodach naukowych w pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 12:00 - 13:30

Miejsce imprezy Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Adres Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek A

Numer sali 205

Rodzaj imprezy dyskusja
spotkanie ze specjalistą

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Instytut Psychologii

Prowadzący imprezę dr Krystyna Pomorska

Adresaci imprezy Studenci
Wszyscy zainteresowani
Nauczyciele
terapeuci, rodzice

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Numer telefonu 426655460

Opis imprezy

Osoby ze spektrum autyzmu i ich bliscy często doświadczają trudności wymagających terapii.

Celem spotkania jest zaprezentowanie interwencji edukacyjno-terapeutycznych o naukowo potwierdzonej skuteczności, dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu.