Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Wsparcie uczniów w kryzysie suicydalnym


Data rozpoczęcia 16.04.2024

Godzina 12:00 - 13:30

Miejsce imprezy Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Adres Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek A

Numer sali 211

Rodzaj imprezy warsztaty

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Nauk o Wychowaniu - Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji

Prowadzący imprezę dr Magdalena Staniaszek, dr Agnieszka Jaros

Adresaci imprezy Nauczyciele
wychowawcy

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

Numer telefonu 426655460

Opis imprezy

Warsztat skierowany jest do kadry pedagogicznej oraz wychowawców, którzy mają potrzebę zrozumienia oraz wspierania swojego ucznia będącego w kryzysie suicydalnym.

Coraz więcej zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych jest uczniów doświadczających problemów psychicznych, w tym: zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych, fobii społecznej, dokonujących samouszkodzeń itp., które uniemożliwiają lub ograniczają adekwatne wypełnianie ról społecznych.

Celem warsztatu będzie przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym zachowań suicydalnych oraz w oparciu o doświadczenie zawodowe kadry pedagogicznej wypracowanie strategii wspierania ucznia doświadczającego kryzysu suicydalnego w jego procesie edukacyjnym.