Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Pokaz filmów dokumentalnych z nurtu Polskiej Szkoły Dokumentu i Reportażu


Data rozpoczęcia 22.04.2024

Godzina 11:30 - 13:00

Miejsce imprezy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Adres ul. Lindleya 5a

Numer sali Aula im. Michowicza

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
pokaz filmu

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

Prowadzący imprezę dr Zbigniew Bednarek

Adresaci imprezy Studenci
Seniorzy
Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail zbigniew.bednarek@uni.lodz.pl

Opis imprezy

Przedstawione zostaną filmy dokumentalne zaliczane do nurtu Polskiej Szkoły Dokumentu i Reportażu. Pochodzą one z lat 50’ i 60’ XX wieku, a ukształtowały one percepcję i sposób ukazania spraw społecznych w polskich dokumentach filmowych na kolejne dekady. Ponadto są kroniką polskiego życia społecznego tamtych lat.