Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Polska animacja zaangażowana – analiza i dyskusje wokół zaangażowania społeczno-politycznego kinematografii


Data rozpoczęcia 18.04.2024

Godzina 10:30 - 12:00

Miejsce imprezy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Adres ul. Lindleya 5a

Numer sali 12

Rodzaj imprezy dyskusja
pokaz filmu

Organizator Uniwersytet Łódzki – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych

Prowadzący imprezę dr Katarzyna Wasiak

Adresaci imprezy Studenci
Szkoły ponadpodstawowe

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail katarzyna.wasiak@wsmip.uni.lodz.pl

Opis imprezy

Polska animacja zaangażowana – analiza i dyskusje wokół zaangażowania społeczno-politycznego kinematografii.