Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

My Dreamland, Moja Utopia


Data rozpoczęcia 17.04.2024

Godzina 12:00 - 13:30

Miejsce imprezy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Adres ul. Lindleya 5

Numer sali 8

Rodzaj imprezy dyskusja
wykład
warsztaty
wystawa

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów

Prowadzący imprezę dr Grzegorz Zinkiewicz

Adresaci imprezy Nauczyciele
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail Grzegorz.Zinkiewicz@wsmip.uni.lodz.pl

Opis imprezy

Wykład, dyskusja, warsztaty i niewielka wystawa, na której zostaną zaprezentowane prace studentów w ramach projektu zaliczeniowego „Moja utopia” i definicja utopii.

Oprócz tego na stoliku będą materiały do rysowania, aby każdy uczestnik mógł stworzyć własną wizję utopii.

Każdy uczestnik dostanie upominek.