Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Architektura Łodzi zawsze innowacyjna


Data 02.04.2017 - 07.04.2017

Godzina 10:00 - 18:00

Miejsce imprezy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres Al. Politechniki 6

Rodzaj imprezy wystawa

Organizator Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Prowadzący imprezę dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, dr. inż. arch. Maciej Olenderek

Adresaci imprezy Wszyscy zainteresowani

Opis imprezy

Projekty dotyczyć będą awangardowych wizji obiektów użyteczności publicznej. Na wystawie prezentowane są projekty koncepcyjne obiektów użyteczności publicznej powstałe w ostatnich kilku latach, będące w swej awangardowej wizji kontynuacją osiągnięć architektury Łodzi międzywojennej. Jednocześnie zawierają innowacyjne rozwiązania proekologiczne zgodne z obowiązującymi we współczesnej Europie wytycznymi wznoszenia nowych budynków użyteczności publicznej. Projekty studenckie semestralne i dyplomowe były realizowane w ostatnich latach.


PROGRAM FESTIWALU NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ
pobierz