Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Georgia O’Keeffe, największa malarka Ameryki [Georgia O’Keeffe, America’s Greatest Woman Painter]


Data 07.04.2017

Godzina 10:30 - 11:30

Miejsce imprezy Wydział Filologiczny UŁ

Adres ul. Pomorska 171/173 Łódź

Numer sali aula A4

Rodzaj imprezy wykład
prezentacja multimedialna

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny - Instytut Anglistyki - Zakład Literatury Amerykańskiej

Prowadzący imprezę dr Alicja Piechucka

Adresaci imprezy Młodzież
Dorośli
Studenci
Seniorzy
Liceum

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail alicja.piechucka@uni.lodz.pl

Opis imprezy

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom twórczości Georgii O’Keeffe, czołowej przedstawicielki modernizmu w malarstwie amerykańskim i artystki dość powszechnie uznawanej za najwybitniejszą amerykańską malarkę. Wykład poświęcony jest charakterystyce dzieła O’Keeffe, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kluczowej dla jej artystycznego DNA: motywów kwiatowych, krajobrazów miejskich przedstawiających nowojorskie drapacze chmur, motywów kości zwierzęcych oraz krajobrazów Nowego Meksyku, do którego artystka przeniosła się po wielu latach spędzonych w Nowym Jorku. Poruszona zostanie także kwestia związków O’Keeffe z abstrakcjonizmem, awangardą amerykańską pierwszych dekad dwudziestego wieku i twórcami z kręgu Alfreda Stieglitza, wybitnego fotografika i marszanda, a prywatnie męża malarki. Część wykładu dotyczyć będzie również nieszablonowej osobowości O’Keeffe, której artystyczne i osobiste wybory były nietuzinkowe, oraz sposobu, w jaki odnajdywała się jako kobieta i feministka w męskim świecie sztuki.

Wykład może odbyć się w języku polskim lub angielskim, w zależności od życzenia słuchaczy. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia słuchacze proszeni są o podanie informacji o wyborze języka.