Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Badanie ciśnienia


Data 07.04.2017

Godzina 10:00 - 15:00

Miejsce imprezy Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

Adres CDUM, bud. A2, ul. Pomorska 251

Numer sali 1.26

Rodzaj imprezy warsztaty
badania

Organizator Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prowadzący imprezę Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

Adresaci imprezy Dorośli
Studenci
Wszyscy zainteresowani
Liceum

Opis imprezy

Pomiar metodą nieinwazyjną ciśnienia centralnego u osób chętnych (powyżej 16 roku życia), biorących udział w festiwalu. Pomiar będzie wykonywany przy użyciu nowoczesnego aparatu SphygmoCore, który jest na wyposażeniu Laboratorium. Ciśnienie centralne mierzone jest nieinwazyjnie metodą tonometrii aplanacyjnej i umozliwia ocenę wysokości ciśnienia tętniczego utrzymywanego w aorcie poprzez pracę lewej komory serca. Pomiar ciśnienia tetniczego na tętnicy ramieniowej, klasyczną metodą osłuchową nie daje takich możliwosci.