Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Koncert Chórów Akademickich


Data 09.04.2017

Godzina 18:00 - 19:30

Miejsce imprezy Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Mateusza w Łodzi

Adres ul. Piotrkowska 283

Rodzaj imprezy koncert
koncert chóralny

Organizator Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz Akademia Muzyczna w Łodzi

Prowadzący imprezę prof. dr hab. Anna Domańska (Akademia Muzyczna w Łodzi)

Adresaci imprezy Wszyscy zainteresowani

Opis imprezy

Wykonawcy:


Akademicki Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk
dyrygent Renata Banacka-Walczak


Chór Uniwersytetu Łódzkiego
dyrygenci Andrzej Ryłko i Aleksandra Ryłko-Sutowicz


Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dyrygent Anna Domańska


Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej
dyrygent Jerzy Rachubiński


gościnnie
Młodzieżowy Międzyszkolny Chór Żeński
Iuvenales Cantores Lodzienses
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1

dyrygent Krzysztof Kozłowski


plakat - pobierz