Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź Innowacyjna od zawsze

Logarithms, algorithms


Data 18.04.2018

Godzina 11:15 - 12:00

Miejsce imprezy Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Adres ul. Banacha 22

Numer sali A207

Rodzaj imprezy wykład
prezentacja multimedialna
wykład w języku angielskim

Organizator Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki

Prowadzący imprezę dr Jakub Olejnik

Adresaci imprezy Szkoła podstawowa (klasy I-III)
Liceum

Wymagana wcześniejsza rejestracja na imprezę:

E-mail festiwal@math.uni.lodz.pl

Opis imprezy

The lecture describes certain basic phenomena, algorithms and efficient methods for searching and storing information. Efficiency of those techniques involves the use of logarithmic function.

Na wykładzie zostaną przedstawione pewne proste zjawiska, algorytmy i sposoby efektywnego wyszukiwania i organizacji przechowywanej informacji. Efektywność algorytmów związanych z tymi technikami opisana jest funkcją logarytmiczną.

Wykład w języku angielskim.